May 01, 2009

Engkau Terbaik Buat Kami..



Terima Kasih & Selamat Bersara
Prof. Madya Ghazali Mayudin

Dari Kami Mahasiswa dan Mahasiswi

Program Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia.


Jasa Mu Sentiasa di Kenang...

No comments:

Post a Comment